TOFAŞ'ta nasıl yurt içi/yurt dışı kariyer fırsatları ve iş olanakları var?
Transkript

Kariyerinde ilerlemeyi hedefleyen arkadaşlarımız için içeride boşalan her pozisyonda uyguladığımız iç ilan sistematiğimiz var. Her yıl çalışanlarımızın yaklaşık %15 ila %20'ye yakın bir kısmı yatay ve dikey olarak çalışmakta oldukları pozisyondan farklı bir pozisyona geçebiliyorlar. Dolayısıyla kendi gelişimleri için ya uzmanlık alanında derinleşmek ya da terfi alarak dikey yöneticilik kulvarında ilerlemek için bu fırsatları değerlendiriyorlar. Bu fırsatlarda bizim için en önemli olan şey fırsat eşitliğidir. Dolayısıyla çalışanların kariyer ve gelişimlerinde fırsat eşitliği sağlamak birinci derecede önem verdiğimiz bir konu. Bu yüzden hiçbir çalışanımızı birbirinden ayırt etmeksizin, bu açılan pozisyonlara başvurabilecekleri şekilde ilanları herkese açıl şekilde tutuyoruz. Bunun dışında şirket içerisinde ileride daha üst pozisyonlara gelebilecek potansiyeldeki arkadaşları tespit ettiğimiz potansiyel tespit sürecimiz var. Programa aldığımız arkadaşların %70'inden fazlasını bu oluşan organizasyonel gelişim fırsatlarında değerlendirme imkânı buluyoruz. Yatayda ilerlemek isteyen arkadaşlar için ise; teknik yetkinliklerini geliştirdikçe daha büyük sorumluluklar alma imkânları var ve mesleklerinde uzmanlaşan arkadaşlarımızla kademe bazlı ilerliyoruz. Onlar da uzmanlıklarında derinlik kazanarak sorumluluk alanlarını yükseltebiliyorlar. Dolayısıyla beyaz ve mavi yaka olarak her iki kulvarda da bunları eşit olarak uyguluyoruz. Bunun yanı sıra şirket dışındaki kariyer fırsatları için holding içinde de bu iç ilan süreci çalışıyor. Bizdeki başarılı uygulamadan sonra topluluk içerisinde yaygınlaşmış durumda ve orada oluşan fırsatlar için de çalışanlarımız Tofaş dışında topluluk içi şirketlere müracaat edebiliyorlar. Bu akış tersi için de geçerli, oradan da bize alımlarımız olabiliyor veya yurtdışı ortağımız olan Fiat Chrysler bünyesinde oluşan fırsatlar konusunda da ilgili bölge İnsan Kaynakları Yöneticileri ile birlikte çalışıp oradaki fırsatlar için Tofaş'taki çalışanlarımızın hangilerine ne gibi kariyer fırsatları olacağı konusunda çalışıyoruz. İlgili kişilerle oradaki iş liderleriyle görüştürüp aracılık ediyoruz. Şu anda da Fiat Chrysler bünyesinin farklı bölgelerinde yurtdışı deneyimini yapmakta olan 10 üzerinde çalışanımız var. Hatta özellikle Amerika'ya giden arkadaşlarımızın performansları Fiat Chrysler tarafından çok beğenildiği için iş teklifiyle karşılanıp Türkiye'ye dönmek yerine Amerika'da kalmayı tercih eder duruma geldiler. Dolayısıyla orada da bizi başarıyla temsil eden arkadaşlarımız var. Amacımız her yıl 10 ila 20 çalışanımızı Fiat Chrysler'in dünya genelindeki farklı lokasyonlarında uluslararası deneyime kavuşturmak. 3 yıldan beri bu çalışmalar da öngördüğümüz şekliyle ilerliyor.

Bu soruya verilmiş 1 cevap daha var.