Anlatsın
Giriş
Doğuş Otomotiv'in şirket kültürünü ve değerlerini anlatır mısınız?
Canan Aynısoy
Canan Aynısoy
Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı, Doğuş Otomotiv
Transkript

Doğuş Otomotiv’in değerleri internet sitesinde de yer aldığı üzere; biz samimiyetle çözer, uygular, geliştiririz mottosu üzerine kuruludur. Doğuş Otomotiv’i samimi ve vicdani değerleri yüksek olan bir kurum olarak tanımlayabilirim. DİM olarak iç bünyemizde arkadaşlık üst seviyede yürütülüyor. Arkadaşlık sevgisi ve yardımlaşma gibi duyguların müşterilere yardım etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için işimizde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Burada yapılan seçimlere o kadar dikkat ediliyor ki, şirketin kültürüne uyum sağlayabilmek için bu olguları mutlaka içinizde barındırmanız gerekiyor. Ayrıca Doğuş Otomotiv değişikliklere son derece açık ve inovatif bir kurum olduğu için bunu sürekli olarak eğitimlerle, yeniliklerle, aktivitelerle, bizi daha iyiye yöneltmek için yapılan şeylerle ortaya çıkarıyor.

Bu soruya verilmiş 1 cevap daha var.