Anlatsın
Giriş
Pfizer'de nasıl bir rotasyon kültürü var?
Hüseyin Çil
Hüseyin Çil
Bölge Finans Lideri (I&I İş Birimi), Pfizer
Transkript

Rotasyon, Pfizer’in en önemli ögesidir. Pfizer’le rotasyonun iç içe geçtiğini söyleyebilirim çünkü burada işe alımları spesifik olarak o pozisyona değil, tüm şirkete alacak şekilde planlıyoruz. Belki yetenekleriniz o pozisyonun ihtiyaçlarıyla tamamen örtüşmüyor olabilir ama siz burada Pfizer’in gelecek lideri olarak işe alınıyorsunuz ve yetenekleriniz Pfizer’in genel ihtiyacına göre değerlendiriliyor. Bunun hem çalışana hem de şirkete çok faydası var. Burada sıkılmanız mümkün değil çünkü aynı pozisyonda uzun süre kalmıyorsunuz. Yaptığınız işi bir de masanın öteki tarafına geçip tekrar yapıyorsunuz ve işin farklı boyutlarını öğreniyorsunuz. Bu bir süre sonra sizin çalışma kültürünüze işliyor ve her işe farklı açılardan bakmayı öğreniyorsunuz. Bu noktada Pfizer’de çalışmak eşsiz bir deneyim diyebilirim.

Bu soruya verilmiş 3 cevap daha var.