Anlatsın
Giriş
Pfizer'de nasıl bir rotasyon kültürü var?
Erman Güler
Erman Güler
I&I Doğu Avrupa Yeni İlaçlar Lideri, Pfizer
Transkript

Pfizer'de çok önemli bir rotasyon kültürü var. İnsanlar görevlerini çok çabuk değiştirerek kendilerini farklı görevlerde bulabiliyor. Bunun da hem şirkete hem de çalışanlara çok büyük bir katkısı var çünkü her ikisine de yeni bakış açıları katıyor. Bir yandan da zor bir süreç olabiliyor çünkü şirket yapılacak işi o alanda yeni olan birine teslim ediyor, gelen kişi de mevcut bilgi birikimini arkada bırakıp hiç bilmediği yeni bir alana adım atarak konfor sınırının ötesine geçiyor. Bu şirkette çok sık kullanılıyor, bunun sebebinin de çalışanlar olduğunu düşünüyorum çünkü Pfizer çalışanları buna çok inanarak konfor sınırından çıkıp yeni adım atmaya cesaret edebiliyor.

Bu soruya verilmiş 3 cevap daha var.