Purpose'ınız nedir?
Özge Akpınar
Özge Akpınar
Portfolio Marketing Manager - Unilever Food Solutions, Unilever
Transkript

Keşfetmek benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Yeni şeyler keşfetmeyi, keşfettiğim şeylerle kendimi geliştirmeyi ve değiştirmeyi hayat amacım olarak görüyorum. Keşfetmek; bilinmeyen ve var olan bir şeyi bilinçlendirip tekrar hayata çıkarmaktır. Bu yüzden bir sorunum olduğunda farklı çözüm yöntemleri geliştirmeye çalışıyorum. Bazen hiç bilinmeyen bir sokağı ya da tarihi bir eseri tekrardan keşfedebiliyorum.

Bu soruya verilmiş 8 cevap daha var.