Anlatsın
Giriş
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Kalite Müdürü ne iş yapar? Kalite Müdürü olarak görev ve sorumluluklarınız nelerdir?

4 Cevap
Beyza Aykaç
Beyza Aykaç
Kalite Müdürü, Ak Gıda

Proje Kalite Planı ulaşılması gereken proje hedeflerini ve amaçlarını; takip edilecek stratejileri, süreçleri, prosedürleri ve planları açıklamaktadır; ilgili kurallara ve düzenlemelere uygun olarak sözleşme gereksinimlerinin yerine getirilmesi amacıyla projenin yönetimi ve yürütülmesi için temel çerçeveyi ve kuralları belirlemektedir; proje için bir yol haritası sağlamaktadır ve projenin temel planlama belgesi olarak hizmet vermektedir


İnşaat sektöründe her projenin sözleşme gereği teknik şartnamesi vardır.Bunu takip edilecek Kalite Kontrol birimi şartname maddelerini yerine getirmeye çalışır.Kalite Kontrol Şefi,Proje kapsamında imal edilecek ürün ve bu ürünün karşılığı hak ediş vardır. Hak edişe girecek imalatın malzeme testleri, standartlara uygun olarak yapılmasını denetlemek ile yükümlüdür.Şartname de yer alan, Proje ömrüne yetecek kaliteye ulaşmasına aracılık edilmesi denebilir.Sorumluluk yukarıda anlatılan tanımın içinde yeralmaktadır. Bu tanıma ilave olarak is güvenliği, kalite personelinin eğitimi dahil edildiğinde projenin altından giren üstünden çıkan birim denebilir.

Bülent Çetin
Bülent Çetin
Kalite Müdürü, Aga Enerji