Anlatsın
Giriş

TM alanından tercih yapmış öğrencilerin en büyük hayali Hukuk'tur hukuktan tercih yapamamış öğrenciler PDR daha sonra Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi daha sonra da İşletme İktisat gibi alanlara yönelirler , Uluslararası İlişkileri diğer bölümlerden ayıran en önemli özellik kişinin kendisini geliştirmesine çokça önem vermesidir kendini geliştirmeyi bilen istekli öğrenciler için ideal olan bölüm ,hedefi olmayan rahat öğrenciler için büyük bir kabusa dönüşebilir.

Uluslararası İlişkiler bir ekoldür. Bir ilgi alanı meselesidir. Çocukluğumdan beri devletlerin tarihlerini, tarih içerisindeki gelişimlerini, etkileşimlerini merak etmişimdir. Türkiye'de diplomasiye yönelik her hareket dikkatimi çekmiştir. Diplomasi satranca benzer. Herkes iyi oynayamaz. Akıl, mantık ve strateji işidir. Uluslararası İlişkiler bu oyunda (diplomasi) kendine güvenen idealist insanın seçmesi gereken, okuması çok zevkli olan, dünyadan haberinizin olmasını sağlayan, okudukça tekrar okuma şevkini artıran bir bölümdür.

Mondalizasyon ve uluslararası bağımlılık yüzünden dünya artık eskisi gibi birbirinden kopuk parçalar halinde yaşayan insan kümelerinden oluşan bir yer değil. Bu uluslararası rejimi anlamak için ideal bir bölüm. Ayrıca iş konusunu dert etmeyin. Mezunlarla tanıştıktan sonra nerelerde çalıştığını öğrendim ve isteyen olursa özelden seve seve cevap verebilirim.

Benim için her zaman ilk sebep dil öğrenme yeteneğim olmuştu. Bunu bir yerde kullanmak istiyordum ve aktif olarak kullanabileceğim bir bölümdü Uluslararası İlişkiler. Onun haricinde diplomat olup gitmediğim ülke kalmaması gibi de bir hayalim olduğundan da olabilir. Onun dışında dersleri tam benlikti. Tarih seven, Coğrafya seven bir insan olarak daha iyi bir bölüm olamazdı benim için. Bunun gibi birçok nedenden dolayı en başından beri hedefimdi.

Biraz idealist biraz bu konularla ilgili olmaktan kaynaklanıyor sanırım. Ben hiçbir zaman mezun olunca bana bir ünvan katan bir bölümde okumak istemedim. Hukuk okuyunca avukat, tıp okuyunca doktorsundur. Bu böyledir. Ben bunu istemedim. Okurken ne istediğime karar vereyim, geleceğimi ben şekillendireyim istedim. Bölüm kendi içinde ayrıca güzel, bir de bu yandan bakmak lazım. Biraz duyarlı ve siyasi/sosyal bilimlerle ilgiliyseniz cuk oturur. Yalnız oldukça fazla sözel dersler var. Öyle işletme/iktisattaki gibi matematik temelli dersler yok. Matematik sizin olmazsa olmazınız ise zorlanır, sıkılırsınız. Ben matematiği çok sevdiğim için biraz endişeliyim hatta bu konuda. Onun dışında, dersler oldukça keyifli. Bunu tercih etmeden önce de tahmin edebiliyordum. Ben devlette ya da özel sektörde "yöneten kişi" olmak için bu bölümü tercih ettim. Çok da güzel ettim.

Her Uluslararası İlişkiler öğrencisi diplomat olmayı hayal eder çok çok fazla emek harcarsa diplomat olur ,çok emek harcarsa Dışişleri Bakanlığında kendisine yer bulabilir ,yine çok çok emek harcayıp akademisyen olup profesörlüğe ,rektörlüğe kadar gidebilir ya da çok emek harcayıp yardımcı doçent, doçent olabilir bir kez daha çok emek harcayıp özel sektörde yöneticilik yapabilir en azından bir şirkette muazzam seviyelere gelebilecek bilgi birikimine sahiptir.
Ya da; 4 veya 5 sene okulunu okur bitirir elinde ne dili vardır ne bilgi birikimi ne seminerlere katılmıştır ne konferanslara ne derslere girmiştir ne de yurt dışına çıkmıştır, işte o Uluslararası İlişkilercinin ,elindeki diplomanın ona direk güvence sağlaması ütopik bir hayal olabilir.

Uluslararası İlişkiler siyaset biliminin bir dalıdır ve “uluslararası sistem” içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir.

Disiplinlerarası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimi, iktisat(uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikle uluslararası hukuk), felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.

Uluslararası İlişkilerin çalışma alanı oldukça geniştir. Küreselleşme ve bu olgunun uluslararası topluma ve devlet egemenliğine etkisi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer yayılma, terörizm, organize suç, milliyetçilik, insan hakları, çevre sorunları, güvenlik ve insan kaçakçılığına kadar pek çok konuyu uluslararası düzeyde inceler.

Bölüm bazı üniversitelerde Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olarak da geçmekle birlikte, ders programını Uluslararası ilişkiler teorileri, Uluslararası Örgütler, Türk dış politikası, Siyasi Tarih, Uluslararası sistem ve bu sistemde Türkiye’nin yeri, Uluslararası Hukuk gibi temel alanlarla birlikte, İktisadi ve idari bilimler fakültesine bağlı bölümlerde iktisat ağırlıklı, siyasal bilgiler fakültelerinde de daha kamu yönetimi ve hukuk ağırlıklı bir ders programına sahiptir.

Bölümün iş imkânları oldukça geniştir. Fakat en büyük dezavantajı, mezun olduğunuzda meslek tanımının tam olarak yapılamamasıdır. İktisat, İşletme veya Uluslararası ilişkiler gibi bölümleri, üniversite hayatınızdan sonra yapmak istediğiniz meslek; çalışmak istediğiniz alana yönelik olarak bir geçiş kapısı olarak düşünebilirsiniz. Daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse:

Bu bölümün mezunu olarak başta Dışişleri ve İçişleri bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarında Uzmanlık-müfettişlik, Kaymakamlık, Meslek memurluğu gibi görevlerde çalışma imkânına sahipsiniz. Fakat bu kadrolarda çalışmak için KPSS’nin ilgili alan türlerinden iyi puanlar almak ve Kurumların ayrıca açacakları sınavlardan başarılı sonuçlar almak zorundasınız. Bunun yanında özel sektörde de iş bulma imkanlarınız bulunmaktadır. Şirketlerin genelde dış ticaret olmak üzere üst düzey kademelerinde iş bulabilmeniz mümkündür. Ancak devlet kurumlarına girişteki gibi bir sınav sistemi olmasa da şirket yöneticileri tarafından yapılan mülakatlardan başarı ile çıkmanız gerekmektedir.

Bölümün iş imkânları oldukça geniştir. Hem kamuda hemde özel sektörde geniş iş imkanı sağlayan bir bölümdür.

Bu bölümün mezunu olarak başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarında Uzmanlık-müfettişlik, Kaymakamlık, Meslek memurluğu gibi görevlerde çalışma imkânına sahipsiniz. Fakat bu kadrolarda çalışmak için KPSS’nin ilgili alan türlerinden iyi puanlar almak ve Kurumların ayrıca açacakları sınavlardan başarılı sonuçlar almak zorundasınız. Bunun yanında özel sektörde de iş bulma imkanlarınız bulunmaktadır. Şirketlerin genelde dış ticaret olmak üzere üst düzey kademelerinde iş bulabilmeniz mümkündür. Ancak devlet kurumlarına girişteki gibi bir sınav sistemi olmasa da şirket yöneticileri tarafından yapılan mülakatlardan başarı ile çıkmanız gerekmektedir.

Bir diğer iş alanı, Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler gibi devlet dışı kurumlarda da ilgili konularda uzmanlık-danışmanlık gibi konularda görev yapabilirsiniz. Okuyacağınız üzere meslek sayısı fazla fakat hepsinin kendine özgü eleme sistemleri vardır.


Mezunlar, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alırlar. Mezunlar ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarında, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, medyada ve BM, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde çalışabilirler ve farklı kademelerde yönetici olarak da görev yapabilirler. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari işlemler yürütürler.

Deniz Kafkas
Deniz Kafkas
İnsan Kaynakları Direktörü, Perfetti Van Melle

Uluslararası İlişkiler, siyasete, tarihe ve dış politikaya ilgi duyanlara göre bir bölümdür. Ayrıca yabancı dil bilen ya da öğrenmeye açık olan kişilere göre bir bölümdür. Siyasi konuları sevmeyenlerin okumasını tavsiye etmem. Ama eğer ilginiz varsa, Uluslararası İlişkiler okumak sizin için bir zevk olacaktır.

İletişim esaslı olduğu için seviyorum ve iş imkanları kendinizi geliştirdikçe çoğalıyor..

Konuşmayı ve dinlemeyi seven ve bunu bilenlerin yeridir.

Uluslararası İlişkiler dış politikayı seven araştırmaya meraklı güncel olayları takip eden ve sürekli olarak okuma yapan dil öğrenmeyi sevenler için sıkılmadan okuyacağı bir bölümdür. Uluslararası İlişkiler multidisipliner bir bölümdür bu bölümde okuyanların tarih ,ekonomi,siyaset,hukuk ve coğrafya bilimlerine ilgi duyması ve araştırma yaparak kendini güncel tutması gerekir.

Genel olarak politikayla, yani dünyada olup bitenlerle ilgisi olan, ulusal ve küresel sorunlara ve gelişmelere duyarlı olan bireylerin tercih etmesi gereken bir bölüm.

Selam Dilara. Senin de bildiğin gibi alanımız tarih, siyaset ve ekonomi dallarından meydana geliyor. Siyasete ilgili olmak biraz kapalı bir konu. Siyasete ilgi duymak, siyasetin içinde olmak eylemine daha yakın olduğu için bizim gerekliliklerimizden biraz uzaklaşıyor. Özetle biz siyasetin teorik kısmını bilmekle görevliyiz. Güncel siyaset ise pratiğe dayalı ve ne yazık ki çoğunlukla alanın teorik kısmına hakim olmayanlar tarafından icra ediliyor. Umarım soruna yanıt bulabilmişsindir.


Başarılar diliyorum. :)

Yani ulusal ilişkiler bölümü okuyan veya mezu olan kişi zaten uluslararası siyaset'in nasıl yürüdüğünü aldığı dersler ile biliyor olması gerekir.

Tuncay Bay
Tuncay Bay
Satış Danışmanı, Lc Waikiki

Siyaset dışında bir çok konuya ilgi şarttır.

Esra Demirci
Esra Demirci
Satış Danışmanı, Penti
Barış Yoluak
Barış Yoluak
İş Geliştirme Lideri, Decathlon
Gözde Kurt
Gözde Kurt
İnsan Kaynakları Asistanı, DenizBank

Bilgi IR Türkiye'deki en iyi IR bölümlerinin başında gelebilecek fakat çoğu kişi tarafından "meşhur Bilgi" ve "vakıf" tiplemesi yüzünden ön yargı ile yaklaştığı bir bölüm. Ders içeriklerinden önce hangi hocadan ders alırsanız alın sadece o alanda değil çoğu zaman genel kültürünüz ve hayata dair farklı bilgiler edinirsiniz. Alanının neredeyse en iyi hocaları Bilgi IR'dedir. Olaylara insancıl yaklaşma açıcısı, sorgulama, karşılaştırma bu okulda bu bölümden mezun olduktan sonraki öğrenme çıktılarınızdadır. Hocalar her zaman ulaşılabilirdir, her konuda danışıp sohbet edebilirsiniz. Çoğu ders sohbet havasında ve eğlenceli geçer. Analitik düşünmeye ve bilgileri düşünerek sorgulamaya, çok ama çok okumaya yöneltilirsiniz. Eğer gerçekten laylaylom değil de öğrenmeye girdiyseniz bu bölüme çok seversiniz ama eğer hukuk tutmadı ekonomi tutmadı mantığı ile girdiyseniz bölüm değiştirmeniz ikinci dönemi bulmaz.